O programa Pisa avaliará a calidade do sistema, ao seguir 54 centros de ensino

Actualizado:

ABC

SANTIAGO. Un total de 54 centros de ensino galegos someteranse ata o 27 de maio, ás probas de seguimento do programa Pisa, que avaliará a calidade do sistema educativo. A avaliación analizará o rendemento de preto de 1.600 alumnos de 15 anos, estudantes da ESO. Pisa (que responde ás siglas inglesas de Programa para a Avaliación Internacional de Estudantes) é unha iniciativa da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) que se realiza cada tres anos e ten por obxecto medir as competencias logradas polo alumnado en tres eidos: lectura, matemáticas e ciencias.

Esta é a cuarta ocasión en que España se aplica o programa Pisa de maneira conxunta con outros países pertencentes ou non á OCDE. Galicia ampliou mostra en 2006 co obxectivo primordial de obter datos significativos estatisticamente e poder contrastar os resultados obtidos polo noso sistema educativo en relación coas diferentes países ou comunidades autónomas. Galicia amplía mostra por segunda vez, co que 54 centros educativos que imparten ESO participan no proxecto.