Imatge de dos esportistes de pilota valenciana
Imatge de dos esportistes de pilota valenciana - ABC
Esport

La Diputació d’Alacant publica el pla d’ajudes a esportistes d’Elit de la província

El termini de solicitud romandrà fins el pròxim 29 de juliol

VALÈNCIAActualizado:

El Pla d’Ajudes a Esportistes d’Elit de la província d’Alacant impulsat per la Diputació d’Alacant romandrà obert fins el pròxim 29 de juliol i sols podran optar a estes ajudes els/les esportistes d’Elit que estiguen en els llistats d’esportistes d’elits corresponents a resultats del any 2016, o que hagen figurat en alguns dels llistats d’Esportistes d’elit dels últims tres anys anteriors a esta anualitat (2016, 2015 i 2014).

Estes ajudes tenen com a finalitat la de col·laborar en les despeses que la formació i preparació esportiva exigeix als esportistes d’elit, convertits en referent i model per a la joventut, afavorint el seu perfeccionament, en ordre a la consecució d’un més alt nivell en un futur pròxim.

L'import màxim de l’ajuda no excedirà els 900 euros, encara que en cas dels esportistes de Pilota Valenciana la quantitat màxima serà de 700 euros. Els esportistes també hauran d’acreditar ser naturals de la província d’Alacant o haver residit en ella, almenys en els últims tres anys anteriors a la citada convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar en el Registre General de la Excma. Diputació Provincial d’Alacant o en qualsevol Oficina de Correus en les quals s’aconsella presentar-les en sobre obert. L’annex o sol·licitud (que es pot descarregar en el següent enllaç: https://goo.gl/I6OMPl) s’haurà d’acompanyar amb:

- Fotocòpia del DNI.

- Certificat d’empadronament.

- Fotocòpia de Llicència Federativa en vigor.

- Fitxa d’Alta a Tercers degudament completada.

Per altra banda, l’enllaç per accedir a les bases de la convocatòria és el següent: https://goo.gl/ymBRiN, mentre que l’ajuda està publicada en el següent portal web: https://goo.gl/vl4vV4